Контакти
Адрес за кореспонденция:
гр. София 1431, ул. Здраве № 2, сградата на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД
електронна поща: maichindom_zop@abv.bg
Отдел „Обществени поръчки“:
Находящ се на втори етаж, във високата част на сградата на лечебното заведение
Тел: 02/ 9172 499
02/ 9172 216
Факс: 02/ 952 03 05


На посочените телефони всеки работен ден от 09:00 до 15:00 ч. можете да зададете своите въпроси относно провеждани от „СБАЛАГ – Майчин дом“ ЕАД процедури по ЗОП, публични покани и търгове по реда на ПРУПДТДДУК.
Отдел „Деловодство“:
Находящ се на първи етаж, във високата част на сградата на лечебното заведение
Тел: 02/ 9172 420


Подаване на оферти за участие в обществени поръчки по ЗОП, публични покани и търгове по реда на ПРУПДТДДУК, официални запитвания по документации за участие, както и кореспонденция между възложителя и участниците се осъществява чрез отдел „Деловодство“
Отдел „Счетоводство“
Находящ се на втори етаж във високата част на сградата на лечебното заведение
Телефон: 02/ 9172 305
02/ 9172 308
02/ 9172 378